? bat365在线平台

3833金沙官网

财务数据

2022年1-6月
每股收益(元) 0.600
每股收益(扣非后)(元) 0.530
每股净资产(元) 23.79
净资产收益率(%) 2.51
每股经营活动现金净流量(元) -0.41
2021年全年
每股收益(元) 2.120
每股收益(扣非后)(元) 1.605
每股净资产(元) 23.43
净资产收益率(%) 9.19
每股经营活动现金净流量(元) 1.87
2020年全年
每股收益(元) 1.752
每股收益(扣非后)(元) 1.522
每股净资产(元) 22.26
净资产收益率(%) 8.02
每股经营活动现金净流量(元) 3.22
2019年全年
每股收益(元) 2.191
每股收益(扣非后)(元) 1.847
每股净资产(元) 21.37
净资产收益率(%) 10.53
每股经营活动现金净流量(元) 3.96
XML 地图 | Sitemap 地图